SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PRZEWODNICZĄCA: Daria Siwek kl. III b

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Julia Węglarz kl. III a

SKARBNIK: Nikola Chlipała kl. III c

SEKRETARZ: Tymoteusz Rojek kl. III c

SZKOLNY KOORDYNATOR DYŻURÓW: Katarzyna Jasionek kl. II a