PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA


JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS.


MATEMATYKA, INFORMATYKAPRZYRODAJĘZYKI OBCE


ZAJĘCIA TECHNICZNE, ARTYSTYCZNE, MUZYKA, PLASTYKA, EDB, WF