Agata Banet

Bąk Maria

Bodzek Dariusz

Bodzek Dariusz Piotr

Buczkowska Stanisława

Dulak Mateusz

Klos - Furgała Sylwia

Jarosz Anna

Kowaliczek Renata

Lech Maria

Targosz Irena

Joanna Marczuk

Olearczyk Beata

Pyś Donata

Romański Jerzy

ks. Sander Andrzej

Słota Swietłana

Stwora Małgorzata

Stawarz Edyta

Szlosarczyk Joanna

Tomeczek Agnieszka

Wawrzuta Małgorzata

Wiesner - Januszewska Bogusława

Mrowiec Maria

Elżbieta Wójcik

Wójcik - Jachowicz Anna

Nauczyciel bibliotekarz

Geografia 

Historia  / WOS  / EDB 

matematyka / zajęcia techniczne 

Fizyka 

Informatyka 

Język polski /Zajęcia artystyczne /Plastyka 

Biologia  / Chemia 

Język włoski  

Wychowanie fizyczne 

Język angielski 

Język angielski 

Chemia 

Wychowanie fizyczne - dziewczyny

Wychowanie fizyczne  - chłopcy

Religia 

Muzyka / Zajęcia artystyczne 

Język niemiecki  / WOS

Biologia / WDŻ 

Język polski 

Pedagog / Doradca zawodowy

Historia 

Język polski 

Matematyka 

Matematyka 

Język polski